Grupo BB1

Proxectos de Investigación Financiados


Estudo da metilación do xen DPPIV en tumores colorrectais.
REGICC (Rede Galega de Investigación sobre Cancro Colorrectal). Período: 2017.
Investigador responsable: Loretta De Chiara.


Estudo preliminar da proteína I100 en cancro colorrectal.
REGICC (Rede Galega de Investigación sobre Cancro Colorrectal). Período: 2017.
Participantes BB1: Loretta De Chiara, Olalla Otero Estévez, Vicenta Soledad Martínez Zorzano, María Páez de la Cadena, Francisco Javier Rodríguez Berrocal
Investigador responsable: Oscar Cordero Santamaría.


Validación da eficiencia diagnóstica da determinación de calprotectina no líquido pleural. Estudo multicéntrico.
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) (007/2015 NI)Dende 2015 ata 2017.
Membros do grupo: Francisco Javier Rodriguez Berrocal, María Páez de la Cadena Tortosa, Lorena Vázquez Iglesias.
Investigador responsable: Alberto Fernández Villar.


Bases xenético-moleculares da hipertensión arterial pulmonar e a súa expresión fenotípica na poboación española.
FIS. ISCIII. Ministerio de Economía e Competitividade (PI15/02012). Dende 01/2016 ata 12/2018.
Investigador responsable: Pilar Escribano Subías (Diana Valverde Pérez).


Rutas de sinalización coordinadas polo cilio primario: papel dos xenes ciliares BBS/ALMS1 e valoración de novos xenes candidatos.
FIS. ISCIII. Ministerio de Economía e Competitividade (PI15/00049). Dende 01/2016 ata 12/2018.
Investigador responsable: Diana Valverde Pérez.


Selección mediante tecnoloxía de arrays de marcadores séricos de metilación para a detección de tumores colorrectais e adenomas avanzados.
FIS. Ministerio de Economía e Competitividade (PI15/02007). Dende 01/2016 ata 12/2018.
Investigador responsable: Vicenta Soledad Martínez Zorzano.


Análise da expresión das proteínas HAKAI, CD26/DPPIV e E-CADHERINA en liñas celulares de cancro de colon.
REGICC (Rede Galega de Investigación sobre Cancro Colorrectal). Dende 01/2015 ata 12/2015.
Investigador responsable: Lorena Vázquez Iglesias.


Análise da metilación de DPP4 en soro para a detección de cancro colorrectal.
REGICC (Rede Galega de Investigación sobre Cancro Colorrectal). Dende 01/2015 ata 12/2015.
Investigador responsable: Loretta De Chiara Prada.


Validación multicéntrica da eficiencia diagnóstica da determinación de calprotectina para o estudo do derrame pleural.
PIS. ISCIII. Ministerio de Economía e Competitividade (PI13/01538). Dende 01/2014 ata 12/2016.
Investigador responsable: Alberto Fernández Villar (María Páez de la Cadena).


Agrupación estratéxica: Investigación en Biomediciña (INBIOMED).
Xunta de Galicia (2012/273). Dende 01/2014 ata 12/2014.
Investigador responsable: Ángel Rodríguez de Lera.


Identificación de novos biomarcadores para a prevención do cancro colorrectal.
Asociación Española Contra o Cancro. Dende 2013 ata 2018.
Investigador responsable: Antoni Castells Garangou (F. Javier Rodríguez Berrocal).


Avaliación da precisión diagnóstica de marcadores séricos para a detección de tumores colorrectais e adenomas avanzados. Comparación có sangue oculto en feces (SOHi).
FIS. Ministerio de Economía e Competitividade. Dende 01/2013 ata 01/2015.
Investigador responsable: Vicenta Soledad Martínez Zorzano.


Aplicación de novas tecnoloxías na caracterización de Ciliopatias: Síndrome de Bardet-Biedl e Alström.
Instituto de Saúde Carlos III. Ministerio de Economía e Competitividad (PI12/01853). Dende 01/2013 ata 01/2015.
Investigador responsable: Diana Valverde.


Nova vacina clostridial polivalente utilizando antíxenos obtidos con novos procesos de produción.
Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (IDI-20110745). Dende 2011 ata 2014.
Investigador responsable: Daniel Ayude Vázquez.


Selección dun panel de marcadores e desenvolvemento dunha técnica multiplex para a detección precoz do cancro colorrectal.
Xunta de Galicia (10PXIB310215PR). Dende 11/2010 ata 11/2013.
Investigador responsable: María Páez de la Cadena Tortosa.


Valor diagnóstico da detección de alteracións epixenéticas no estudo citolóxico de adenopatías mediastínicas obtidas por punción transbronquial ecodirixida de pacientes con carcinoma non microcítico de pulmón.
Ministerio de Sanidade (PI09/90385). Dende 2010 ata 2012.
Investigador responsable: Alberto Fernández Villar (Diana Valverde).


Desenvolvemento dun kit de detección múltiple de biomarcadores séricos para o diagnóstico de cancro de pulmón non microcítico.
Ministerio de Ciencia e Innovación (PS09/00405). Dende 2010 ata 2012.
Investigador responsable: María Páez de la Cadena Tortosa.


Valor diagnóstico e prognóstico das alteracións epixenéticas nas adenopatías obtidas mediante punción transbronquial ecodirixida no cancro de pulmón.
Xunta de Galicia (09CSA053905PR). Dende 2009 ata 2012.
Investigador responsable: Dr. Alberto Fernández Villar (Diana Valverde).


Contribución a un mellor coñecemento das patoloxías dende unha perspectiva multidisciplinar. INBIOMED.
Xunta de Galicia (2009/63). Dende 01/2009 ata 12/2011.
Investigador responsable: Ángel Rodríguez de Lera.


Alfa(1,6)Fucosiltransferasa e N-Glicanos Alfa(1,6)Fucosilados: Avaliación da actividade ou expresión como posibles marcadores do cancro colorrectal humano.
Xunta de Galicia (INCITE08PXIB310249PR). Dende 08/2008 ata 07/2010.
Investigador responsable: Almudena Fernández Briera.


Valor diagnóstico e pronóstico da detección de alteracións epixenéticas no estudo do derrame pleural maligno.
Xunta de Galicia (PS08/18). Dende 2008 ata 2010.
Investigador responsable: Alberto Fernández Villar (Diana Valverde).


Caracterización molecular, funcional e fenotípica de distrofias de retina sindrómicas: Síndrome de Bardet-Biedl.
FIS. Ministerio de Sanidade (PI060049). Dende 2006 ata 2009.
Investigador responsable: Diana Valverde.


Identificación mediante técnicas proteómicas de proteínas de suero humano con utilidade clínica como marcadores tumorais para o cancro non microcítico de pulmón (CNMP).
Xunta de Galicia (PGIDIT05PX1B31002PR). Dende 10/2005 ata 10/2008.
Investigador responsable: María Páez de la Cadena Tortosa.


Epidemioloxía, fisiopatoloxía e caracterización clínica e molecular das distrofias hereditarias da retina EsRetNet.
Ministerio de Sanidade (G03/018). Dende 2003 ata 2006.
Investigador responsable: Diana Valverde y Armando Caballero.


Análise do proteoma do suero humano para a identificación de glicoproteínas con utilidade clínica na detección precoz de cancro colorrectal.
Xunta de Galicia. Dende 2002 ata 2005.
Investigador responsable: Francisco Javier Rodríguez Berrocal.


Avaliación dos antíxenos glucídicos sLa, sLx, sTn e CDw75 como marcadores pronóstico no cancro colorrectal humano.
Xunta de Galicia (PGIDIT02BTF30101PR). Dende 10/2002 ata 09/2005.
Investigador responsable: Almudena Fernández Briera.


Estudo de glicoconxugados, glicosidasas e glicosiltransferasas en cancro.
Xunta de Galicia. Dende 2002 ata 2002.
Investigador responsable: Francisco Javier Rodríguez Berrocal.


Avaliación da utilidade da enzima sérica alfa-L-fucosidasa no diagnóstico do cancro colorrectal, na selección preoperatoria de pacientes con distinto pronóstico e na vixiancia postoperatoria.
Xunta de Galicia (PGIDT00PXI30115PR). Dende 2001 ata 2002.
Investigador responsable: Francisco Javier Rodríguez Berrocal.


Sialilación de antíxenos periféricos (sLa e sLx) e do core (sTn): Alteracións en adenocarcinoma colorrectal humano.
Xunta de Galicia (PGIDT00PXI30103PR). Dende 07/2000 ata 06/2002.
Investigador responsable: Almudena Fernández Briera.


Separación e identificación de proteínas séricas en pacientes de cancro colorrectal.
Universidade de Vigo. Dende 2000 ata 2001.
Investigador responsable: Francisco Javier Rodríguez Berrocal.


Estudo da fucosilación terminal e do core de glicoconxugados: Fucosiltransferasas alteradas en adenocarcinoma de cólon humano.
Xunta de Galicia (XUGA30106A97). Dende 07/1997 ata 06/1999.
Investigador responsable: Almudena Fernández Briera.

Contratos de Investigación


Valoración da adxuvantación de antíxenos e optimización de reactivos para slot-blot.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 01/03/2017 ata 31/12/2017.
Investigador responsable: María Páez de la Cadena, Francisco J. Rodríguez Berrocal.


Estudo da rexión promotora do xen endotelina (edn-1) e a súa regulación transcricional.
ACTELION PHARMACEUTICALS ESPAÑA, S.L.Duración: 2017.
Investigador responsable: Diana Valverde Pérez.


Valoración da hemolisis producida por diferentes adxuvantes empregados na elaboración de vacinas animais.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 01/03/2016 ata 31/12/2016.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal, María Páez de la Cadena Tortosa.


Análise de expresión dos xenes bmpr2, acvrl1 e eng en liñas linfoblásticas de pacientes con hipertensión arterial pulmonar.
ACTELION PHARMACEUTICALS ESPAÑA, S.L.Duración: 2016.
Investigador responsable: Diana Valverde Pérez.


Análise do mecanismo de splicing no xen BMPR2 en pacientes con hipertensión arterial.
ACTELION PHARMACEUTICALS ESPAÑA, S.L. (Ref. CO-0037-14)Duración: 2015.
Investigador responsable: Diana Valverde Pérez.


Marcadores de diagnóstico en líquido pleural.
Asociación Vigo contra o Cancro. Duración: 2015.
Investigadores participantes: Francisco Javier Rodríguez Berrocal, María Páez de la Cadena, Lorena Vázquez e Leticia Barcia.


Programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas do SUG - Modalidade GRC (2014).
Xunta de Galicia (Exp. GRC2014/019). Duración: Dende 05/2014 ata 10/2017.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal | Número de investigadores participantes: 6.


Caracterización de antíxenos do virus da lingua azul serotipo 4.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 01/02/2014 ata 01/02/2015.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal, María Páez de la Cadena Tortosa | Número de investigadores participantes: 2.


Programa Soporte "Biomarcadores Moleculares" (2014).
Universidade de Vigo. Duración: Dende 01/01/2014 ata 31/12/2015.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal | Número de investigadores participantes: 6.


Análise do mecanismo de splicing no xen BMPR2 en pacientes con Hipertensión Arterial.
Actelion Pharmaceuticals España S.L. (Exp. CO-0115-14). Duración: 2014.
Investigador responsable: Diana Valverde Pérez | Número de investigadores participantes: 4.


Estudo xenético dunha cohorte española de afectos de Hipertensión Arterial Pulmonar.
Actelion Pharmaceuticals España S.L. (Exp. CO-0037-14). Duración: 2014.
Investigador responsable: Diana Valverde Pérez | Número de investigadores participantes: 4.


Análise funcional da rexión promotora dos principais xenes asociados á Hipertensión Arterial Pulmonar.
Actelion Pharmaceuticals España S.L. (Exp. CO-0015-13). Duración: 2013.
Investigador responsable: Diana Valverde Pérez | Número de investigadores participantes: 4.


Epixenética en Hipertensión Arterial Pulmonar.
Actelion Pharmaceuticals España S.L. (Exp. CO-0118-12). Duración: 2012.
Investigador responsable: Diana Valverde Pérez | Número de investigadores participantes: 4.


Nova vacina clostridial polivalente utilizando antíxenos obtidos con novos procesos de produción.
Centro para o Desenvolvelmento Tecnolóxico Industrial (CDTI) (IDI-20110745). Duración: Dende 2011 ata 2014.
Investigador responsable: Daniel Ayude Vázquez | Número de investigadores participantes: 12.


Programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas (Convocatoria 2011).
Xunta de Galicia (Exp. CN2011/024). Duración: Dende 2011 ata 2013.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal | Número de investigadores participantes: 6.


Identificación proteómica mediante espectrometría de masas das proteínas presentes nos antíxenos empregados como principio activo das vacinas clostridiais polivalentes.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 06/2011 ata 02/2013.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal; María Páez de la Cadena Tortosa | Número de investigadores participantes: 3.


Validación do método de slot-blot para a cuantificación do principio activo nas vacinas Bluevac ADDENDA.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 04/2011 ata 09/2013.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal; María Páez de la Cadena Tortosa | Número de investigadores participantes: 3.


Validación do método de slot-blot para a cuantificación do principio activo nas vacinas Bluevac.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 03/2011 ata 09/2012.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal; María Páez de la Cadena Tortosa | Número de investigadores participantes: 3.


Análise do xen que codifica para unha proteína dunha canle de potasio (KCNA5) en pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar.
Actelion Pharmaceuticals España S.L. (Exp. CO-0182-11). Duración: 2011.
Investigador responsable: Diana Valverde Pérez | Número de investigadores participantes: 4.


Mellora do rendemento e grao de purificación de antíxenos clostridiais utilizados en vacinas polivalentes de CZV.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 11/2010 ata 11/2013.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal; María Páez de la Cadena Tortosa | Número de investigadores participantes: 3.


Contrato-Programa "Biomarcadores Moleculares".
Universidade de Vigo. Duración: Dende 05/2010 ata 05/2012.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal | Número de investigadores participantes: 6.


Caracterización e cuantificación das proteínas antixénicas, pre e post inactivación, dos distintos serotipos de Virus da Lingua Azul (VLA) presentes en vacinas de CZV.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 04/2010 ata 06/2011.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal; María Páez de la Cadena Tortosa | Número de investigadores participantes: 3.


Análise de Polimorfismos no transportador da serotonina en pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar.
Actelion Pharmaceuticals España S.L. (Exp. CO-0085-10). Duración: 2010.
Investigador responsable: Diana Valverde Pérez | Número de investigadores participantes: 4.


Caracterización e cuantificación das proteínas antixénicas, pre e post inactivación, dos distintos serotipos de Virus da Lingua Azul (VLA) presentes en vacinas de CZV.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 06/2009 ata 06/2010.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal; María Páez de la Cadena Tortosa | Número de investigadores participantes: 3.


Caracterización da composición proteica de antíxenos de Clostridium spp producidos por CZ Veterinaria S.A.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 09/2008 ata 09/2009.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal; María Páez de la Cadena Tortosa | Número de investigadores participantes: 5.


Programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas (Convocatoria 2007).
Universidade de Vigo (Exp. 2007/00035-0). Duración: Dende 2007 ata 2010.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal | Número de investigadores participantes: 6.


Contrato-Programa con grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo (Convocatoria 2007).
Universidade de Vigo (Ref. 07V1A06). Duración: Dende 09/2007 ata 08/2010.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal | Número de investigadores participantes: 6.


Caracterización da composición proteica de antíxenos de Clostridium spp producidos por CZ Veterinaria S.A.
CZ Veterinaria S.A. Duración: Dende 2006 ata 2009.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal; María Páez de la Cadena Tortosa | Número de investigadores participantes: 5.


Marcadores moleculares de resposta ao tratamento en distintos tipos de cancro.
Fundación de Investigación do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Duración: Dende 2006 ata 2009.
Investigador responsable: Francisco Javier Rodríguez Berrocal; Diana Valverde Pérez | Número de investigadores participantes: 6.


Determinación dos niveis séricos dos ligandos do EGFR en pacientes tratados con IressaTM.
AstraZeneca. Duración: Dende 2004 ata 200X.
Investigador responsable: María Páez de la Cadena Tortosa | Número de investigadores participantes: 4.


Contrato-Programa con grupos de investigación de referencia da Universidade de Vigo (Convocatoria 2004).
Universidade de Vigo. Duración: Dende 2004 ata 2007.
Investigador responsable: Francisco J. Rodríguez Berrocal.


Estudo multicéntrico sobre distrofia hereditaria de retina: Síndrome de Bardet-Biedl e Síndrome de Stargardt.
ONCE (CO-057-03). Duración: Dende 2003 ata 2004.
Investigador responsable: Diana Valverde y Armando Caballero.


Campaña de detección precoz do cancro colorrectal nos traballadores da empresa Peugeot Citroën Automóviles España S.A.
Peugeot Citroën Automóviles España S.A. Duración: Dende 2002 ata 2005.
Investigador responsable: Francisco J. Rodriguez Berrocal.


Estudio epidemiolóxico e xenético de retinopatías hereditarias en España.
Fundación de loita contra a cegueira. Duración: Dende 2000 ata 2002.
Investigador responsable: Diana Valverde.


Estudo epidemiolóxico e xenético de retinopatías hereditarias en España.
ONCE. Duración: Dende 2000 ata 2002.
Investigador responsable: Diana Valverde.

Patentes


Procedemento para a valoración secuencial por western-blot nunha mesma mostra da proteína NCAM e da súa cola de ácido polisiálico (PSA)
P201400942 | Inventores: L. Patiño Álvarez, A. Fernández Briera e E. Gil Martín.


Procedemento para o diagnósitco de cancro de pulmón mediante test en soro.
P201300502 | Inventores: F.J. Rodríguez Berrocal, M. Rodríguez Girondo, S. Blanco Prieto, L. Vázquez Iglesias, M. Páez de la Cadena, A. Fernández Villar, M.I. Botana Rial e C. Represas Represas.


Métodos para a predicción da progresión a enfermidade dun suxeito infectado có virus VIH.
P201231089 | Inventores: A. Rodríguez da Silva, A. Ocampo, L. Constenla, D. Valverde, J. de Uña Alvarez y M. Rodríguez Girondo.


Procedemento para o diagnósitco de derrame pleural maligno mediante a determinación da concentración de calprotectina en líquido pleural.
P201101131 | Inventores: F.J. Rodríguez Berrocal, N. Sánchez Otero, S. Blanco Prieto, L. Vázquez Iglesias, M. Páez de la Cadena, A. Fernández Villar, M.I. Botana Rial, V. Leiro Fernández e C. Represas Represas.


Procedemento para realizar o seguimento posoperatorio de pacientes con cancro colorrectal mediante a valoración en soro ou plasma humano da glicoproteína soluble CD26.
P200900942 | Inventores: M. Páez de la Cadena, L. de Chiara, A.Mª Rodríguez Piñeiro, O. Cordero Santamaría, D. Ayude Vázquez e F.J. Rodríguez Berrocal.


Procedemento para o diagnóstico de cancro de pulmón non microcítico mediante a valoración en soro humano do receptor do factor de crecemento epidérmico e do seu ligando específico, o factor de crecemento epidérmico.
P200602243 | Inventores: M. Páez de la Cadena, Y. Lemos González, Ó. Cordero Santamaría e F.J. Rodríguez Berrocal.


Procedemento para o diagnóstico de cancro de cabeza e cuello mediante a valoración en soro humano do receptor do factor de crecemento epidérmico e do seu ligando específico, o factor de crecemento epidérmico.
P200601438 | Inventores: F.J. Rodríguez Berrocal, Y. Lemos González, Ó. Cordero Santamaría e M. Páez de la Cadena.


Procedemento para a detección de estados patolóxicos en humanos mediante a realización dunha análise morfométrica-xeométrica de deformacións relativas en mapas proteicos.
P200502984 | Inventores: M. Páez de la Cadena, A.Mª Rodríguez Piñeiro, A. Carvajal Rodríguez, E. Rolán Álvarez, F.J. Rodríguez Berrocal e M. Martínez Fernández.


Procedemento para determinar a evolución de pacientes tratados de cancro de cabeza e cuello, mediante a valoración en soro ou plasma humano da enzima alfa-L-fucosidasa.
P200500288 | Inventores: M. Páez de la Cadena, E. Pallas Pallas, G. González Gacio, D. Ayude Vázquez e F.J. Rodríguez Berrocal.


Proteína de fusión GST-fucosidasa con actividade enzimática Alfa-L-Fucosidásica. Proteína recombinante Alfa-L-Fucosidasa humana.
P200301185 | Inventores: A. de Carlos Villamarín, V.S. Martínez Zorzano e D. Montenegro Gregorio.


Procedemento para o diagnóstico precoz do cancro colorrectal mediante a determinación en soro ou plasma humano do contido en ácido siálico total (TSA) e en ácido siálico total normalizado pola cantidade de proteínas totais (TSA/TP).
P200201651 | Inventores: V.S. Martínez Zorzano, M. Páez de la Cadena e F.J. Rodríguez Berrocal.


Procedemento para a detección precoz de cancro colorrectal mediante a valoración en soro ou plasma humano das glicoproteínas CD26 soluble e ALFA-L-FUCOSIDASA.
P200102631 | Inventores: F.J. Rodríguez Berrocal, M. Páez de la Cadena, D. Ayude Vázquez, O. Cordero Santamaría e A.T. Camacho García.

Empresa de Base Tecnolóxica


En xaneiro de 2008 varios investigadores do grupo rexistraron unha empresa de base tecnolóxica (EBT), denominada Innovación Biolóxica de Galicia (Inbiogal S.L.), que a día de hoxe segue en funcionamiento. Este proxecto empresarial desenvolveuse durante parte do ano 2006 e en 2007, participando no programa Empresa Concepto da Xunta de Galicia, e no Programa Concurso Uniemprendia do MEC. Inbiogal forma parte como entidade adherida á Plataforma Tecnolóxica Galega de Biotecnoloxía (biotega) e obtivo o Premio Muller no VII Concurso de Proxectos Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. A idea inicial de negocio foi a aplicación e comercialización dos marcadores desenvolvidos polo grupo. Para elo, en marzo de 2008 a empresa Inbiogal firmou un contrato coa Universidade de Vigo para a explotación de 6 das patentes xeradas por membros do grupo investigador. En 2012, firmaron un contrato coa Universidade de Vigo para a concesión dunha licenza dos dereitos sobre outra patente do grupo (P200900942) coa finalidade de uso e explotación no ámbito clínico-sanitario.

Actualmente a empresa oferta servizos como a purificación e identificación de proteínas, asesoramento científico, así como a impartición de cursos de formación para licenciados e graduados no ámbito da Biomediciña.

Recursos


INSTALACIÓNS

 • 3 laboratorios de investigación equipados con cuarto de cultivos, cámara fría, centrífugas de alta velocidade e ultra e microcentrífugas e conxeladores de -20º e -80º.

INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

 • Espectrofotómetros e espectrofluorímetros
 • FPLC
 • Lector, incubador de placas
 • Sistemas de electroforesis de ácidos nucleicos e proteínas
 • Sistemas de transferencia de proteínas
 • Slot-Blot
 • Densitómetro
 • Sistemas de análise de imaxe
 • Termociclador
 • PCR Tempo Real
 • Autoclave
 • Liofilizador

Ademáis do material xeral propio dun laboratorio de Bioquímica e Bioloxía Molecular, o grupo ten á súa disposición servizos xerais de Proteómica, Secuenciación de DNA, Citometría de Fluxo e Microscopía Electrónica a través do Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación (CACTI) da Universidade de Vigo.


TÉCNICAS APLICABLES

Bioloxía molecular
Centrifugación e ultracentrifugación
Citometría de fluxo
Cultivos celulares
ELISA
Enzimoloxía
PCR, PCR Tempo Real
Microscopía de Inmunofluorescencia
Tecnicas Cromatográficas
Técnicas Electroforéticas
Técnicas Inmunohistoquímicas
Técnicas Proteómicas

Formación de persoal investigador (Teses de Doutoramento)


REMATADAS

13/10/2017 | Marta Rodríguez Quiroga
Análise da proteína CD26 en relación con outros marcadores de células nai tumorais e estudos funcionais en liñas celulares de cancro de colon
Directores: Lorena Vázquez e Oscar Cordero


07/07/2017 | Sheila Castro Sánchez
Aplicación de novas estratexias na caracterización mutacional e funcional en familias con sospeita clínica de síndrome de Bardet-Biedl
Directora: Diana Valverde Pérez


09/06/2017 | María Alvarez Satta
Síndrome de Bardet-Biedl e síndrome de Alström: caracterización molecular e proposta de novos mecanismos
Directora: Diana Valverde Pérez


04/11/2016 | Olalla Otero Estévez
Selección dun panel de marcadores para a detección precoz do cancro colorrectal
Directores: Vicenta Soledad Martínez Zorzano e Loretta de Chiara Prada


01/07/2016 | Guillermo Pousada Fernández
Bases moleculares da Hipertensión Arterial Pulmonar: Caracterización molecular e funcional
Directora: Diana Valverde Pérez


22/01/2016 | Oscar Mariño Crespo
Expresión do antíxeno α(2,6)sialilado CDw75 no proteoma colorrectal humano: identificación de proteínas portadoras e estudo da súa relación coa progresión do cancro colorrectal
Directores: Almudena Fernández Briera e Emilio Gil Martín


17/07/2015 | Sonia Blanco Prieto
Desenvolvemento dun panel de biomarcadores para a detección de pacientes con sospeita clínica de cancro de pulmón
Directores: María Páez de la Cadena e Francisco Javier Rodríguez Berrocal


16/07/2015 | Alfredo Rodríguez Da Silva
Marcadores moleculares na identificación de xenotipos asociados á progresión da infección polo Virus de Inmunodeficiencia Humana Tipo I (VIH-1) e a súa utilidade na práctica clínica
Directores: Diana Valverde Pérez e Antonio Ocampo Hermida


07/11/2014 | Borja Estefanell Ucha
Desenvolvemento e validación do método de slot-blot para cuantificar as principais toxinas de Clostridium perfringens tipo D, Clostridium septicum e Clostridium novyi tipo B
Directores: Lorena Vázquez Iglesias e Daniel Ayude Vázquez


12/07/2013 | Maria Teresa Piñeiro Gallego
Caracterización xenética de retinopatías humanas: Enfermidade de Best, Síndrome de Bardet-Biedl e Síndrome de Alström
Directora: Diana Valverde Pérez


08/02/2013 | Andrés García Lorenzo.
Análise da expresión de clusterina en liñas celulares de adenocarcinoma de colon. Cambios no perfil proteico durante a diferenciación da liña Caco-2
Directora: Vicenta Soledad Martínez Zorzano


14/12/2012 | Elena Yaiza Romero Ventosa.
Marcadores bioquímicos en soro de pacientes con cancro de pulmón tratados con terapia anti EGFR
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Isaac Arias Santos


26/09/2012 | Nuria Sánchez Otero.
Detección e validación de marcadores de diagnóstico do derrame pleural maligno
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Francisco Javier Rodríguez Berrocal


30/03/2012 | Mónica Gayoso Rey
Toxicidade do Irinotecan en pacientes con carcinoma colorrectal e variabilidade do xene UGT1A1
Directores: Diana Valverde Pérez e Isaac Arias Santos


23/07/2010 | Inés Pereiro Rodríguez
Espectro mutacional dos xenes relacionados có Síndrome de Bardet-Biedl en pacientes españois
Directora: Diana Valverde Pérez


23/07/2009 | Laura Muinelo Romay
Alfa (1,6) fucosilación en cancro colorrectal humano
Directores: Almudena Fernandez Briera e Emilio Gil Martín


03/04/2009 | Paula Álvarez Chaver.
Identificación de potenciais biomarcadores para o cancro colorrectal mediante técnicas proteómicas
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Vicenta Soledad Martínez Zorzano


06/03/2009 | Susana Villar Portela
Antíxenos sLea, sLex e CDw75: Avaliación do valor pronóstico da súa expresión inmunohistoquímica en adenocarcinoma colorrectal humano
Directores: Almudena Fernandez Briera e Emilio Gil Martín


18/12/2008 | Virginia Leiro Fernández
Influencia dos factores xenéticos na hepatotoxicidade secundaria a fármacos antituberculosos en pacientes de raza caucásica
Directores: Diana Valverde Pérez e Alberto Fernández Villar


17/09/2008 | Paula Álvarez Vázquez
Factores predictivos da resposta ao tratamento con antitiroideos en pacientes con enfermidade de Graves-basedow
Directores: Diana Valverde Pérez e Ricardo García-Mayor


20/07/2007 | Yohanna Lemos González.
Detección en soro de alteracións na ruta de transducción de sinais do receptor do factor de crecemento epidérmico. Utilidade en cancro non microcítico de pulmón e en cancro de cabeza e cuello
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Francisco Javier Rodríguez Berrocal


22/12/2006 | Loretta De Chiara Prada.
Validación do CD26 sérico como marcador de diagnóstico precoz e de vixiancia posoperatoria do cancro colorrectal
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Francisco Javier Rodríguez Berrocal


16/06/2006 | María Fernanda Montenegro Arce.
Acetilcolinesterasa e butirilcolinesterasa no intestino grueso humano. Cambios nas súas actividades, propiedades moleculares e cantidade de ARN mensaxeiros en carcinomas de cólon
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Cecilio Jesús Vidal Moreno


16/12/2005 | Ana Mª Rodríguez Piñeiro.
Análise do proteoma de soro humano para a identificación de proteínas con utilidade clínica no cancro colorrectal: Estudo proteómico das isoformas de clusterina
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Francisco Javier Rodríguez Berrocal


09/12/2004 | Gloria González Gacio.
Marcadores tumorais séricos no carcinoma epidermoide de cabeza e cuello. Valor clínico da actividade da enzima alfa-L-fucosidasa e do ácido sialico total e referido a proteínas
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Francisco Javier Rodríguez Berrocal


23/05/2003 | Cristina Vázquez Martín.
Alteracións da sialilación en adenocarcinoma de colon humano
Directora: Almudena Fernandez Briera


13/07/2001 | Daniel Ayude Vázquez.
Valor da enzima alfa-L-fucosidasa sérica como marcador tumoral de diagnóstico e de pronóstico no cancro colorrectal
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Francisco Javier Rodríguez Berrocal


24/11/2000 | Ana Merino Trigo.
Cambios moleculares e cinéticos da enzima alfa-L-fucosidasa durante a diferenciación enterocítica de células HT-29 de adenocarcinoma de colon humano
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Francisco Javier Rodríguez Berrocal


01/01/2000 | Montserrat Cabana Vázquez.
Estudo xenético do glaucoma crónico de ángulo aberto
Directores: Maria Olmedo, Angel Carracedo e Diana Valverde Pérez


23/07/1999 | Carmen Feijoo Carnero.
Estudo e purificación da enzima sialidasa de colon humano. Análise de sialoglicoconxugados en adenocarcinoma colorrectal
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Vicenta Soledad Martínez Zorzano


01/01/1996 | Julia Fernández Rodríguez.
Alfa-L-fucosidasa e L-fucosa: avaliación do seu potencial como marcadores tumorais en adenocarcinoma colorrectal
Directores: María Páez de la Cadena Tortosa e Francisco Javier Rodríguez Berrocal


06/1993 | Emilio Gil Martín.
Efecto do tratamento con etanol e da súa retirada sobre o receptor D1 de dopamina de cerebro de rata
Directora: Almudena Fernandez Briera

Colaboracións


PERTENZA A REDES, ASOCIACIÓNS E AGRUPACIÓNSINTEGRACIÓN EN UNIDADES COMPARTIDAS DO SERGAS


Las Unidades Compartidas SERGAS-Universidade de Vigo, creadas en 2008, constitúen un marco legal de colaboración para codirixir traballos de investigación con clínicos dos distintos Centros Hospitalarios da Comunidade Galega. O grupo BB1 participa nas seguintes Unidades Compartidas:

 1. Farmacoproteómica e Farmacoxenómica (Farmaprogen). Investigadores responsables: I. Arias Santos e Fco. J. Rodríguez Berrocal.
 2. Bases xenéticas das enfermidades da glándula tiroides (GENFERTI). Investigadores responsables: R. García Mayor e D. Valverde.
 3. Biomarcadores Moleculares en Patoloxía Respiratoria (BMPR). Investigadores responsables: J.A. Fernández Villar e M. Páez de la Cadena Tortosa.
 4. Xenética do VIH (VIHXEN). Investigadores responsables: A. Ocampo e D. Valverde.
 5. Grupo de Estudo de Patoloxía Ocular (GEPO). Investigadores responsables: D. Valverde e S. Campos.


COLABORACIÓNS CON GRUPOS DE INVESTIGACIÓN NACIONAIS


Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (CSIC)
Colaboración de investigación en espectrometría de masas cós Dres. M.Carrera Mouriño e J. M. Gallardo Abuín do grupo de Química de Produtos Mariños.
Investigadores responsables: A. Fernández Briera e E. Gil Martín.

Grupo de Oncoloxía Médica Traslacional do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS)
Colaboración cós Dres. Abal Posada e Muinelo Romay para o silenciamento do xene FUT8 en liñas celulares de cancro colorrectal, así como ensaios funcionais con ditas liñas.
Investigadores responsables: A. Fernández Briera e E. Gil Martín.

Servizos de Cirurxía e Anatomía Patolóxica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)
En especial, coa Dra. Cuevas (do segundo deles). Colaboración centrada na provisión de especímenes e na asesoría nos estudos retrospectivos sobre biomarcadores tumorais.
Investigadores responsables: A. Fernández Briera e E. Gil Martín.

Servizos de Dixestivo do CHUVI e do CHOU
Colaboración cós Dres. V. Hernández e J. Cubiella (do CHUVI e CHOU, respectivamente), para levar a cabo a selección dn panel de marcadores séricos para a detección precoz de cancro colorrectal (CCR familiar).
Investigador responsable: V. Martínez Zorzano.

Grupo de Investigación de Autoinmunidade do Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular (Universidade de Santiago de Compostela)
Colaboración co Dr. Rubén Varela Calviño en inmortalización de liñas de linfocitos. Guillermo Pousada (estudante de doutoramento) realizou unha estadía no seu laboratorio durante 2015 (outubro-decembro).
Investigador responsable: D. Valverde.

Grupo de Enfermidades Neurosensoriais do IIS-La Fe (Valencia)
Manténse unha estreita colaboración co grupo liderado polo Dr. José María Millán no estudo de ciliopatías e aprendizaxe de técnicas moleculares. Guillermo Pousada (estudante de doctoramento) realizou unha estadía no seu laboratorio durante 2012 (maio-agosto) para aprender a técnica de minigene assay.
Investigador responsable: D. Valverde.

Unidade de Xenética e Xenómica de Enfermidades Neurodexenerativas e Neuromusculares do Centro de Investigación Príncipe Felipe (Valencia)
Colaboración co grupo liderado pola Dra. Carmen Espinós para a realización de estudos de localización subcelular.
Investigador responsable: D. Valverde.

Grupo de Patobioloxía Molecular Acuática do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (IIM-CSIC)
Colaboración co grupo liderado polo Dr. Josep Rotllant para a realización de estudos in vivo co modelo del peixe cebra.
Investigador responsable: D. Valverde.

Hospital Montecelo (Pontevedra)
Colaboración có Dr. Baloira no estudo da Hipertensión Arterial Pulmonar, conformando un grupo pioneiro a nivel nacional no estudo das bases xenéticas que subxacen a esta patoloxía.
Investigador responsable: D. Valverde.

Clínica Implantolóxica Guitián (Vigo)
Colaboración para o estudo das causas xenéticas implicadas na enfermidade periodontal e a perda de implantes.
Investigador responsable: D. Valverde.

Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular (Universidade de Santiago de Compostela)
Colaboración có Dr. O. Cordero Santamaría.
Investigadores responsables: L. Vázquez e M. Páez de la Cadena.

Fundación Jiménez Díaz (Madrid)
Dende fai moitos anos se mantén unha estreita colaboración coa Dra. C. Ayuso e o seu equipo no campo das distrofias de retina.
Investigador responsable: D. Valverde.

Hospital Sant Pau (Barcelona)
Colaboración có grupo dirixido pola Dra. M. Baiget no estudo das distrofias de retina e novas metodoloxías.
Investigador responsable: D. Valverde.

Empresa Biotecnolóxica CZ Veterinaria (Porriño, Pontevedra)
Colaboración para a purificación e cuantificación de antíxenos de vacinas animais.
Investigadores responsables: L. Vázquez, M. Páez de la Cadena e Fco. J. Rodríguez Berrocal.COLABORACIÓNS CON GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAIS


Consortium for Functional Glycomics (CFG,Department of Biochemistry, Emory University, School of Medicine, Atlanta, Georgia, USA)
Trátase dunha rede internacional para a investigación e o uso de recursos compartidos de glicómica. Colabórase con dito consorcio, a través dos Dres. D. Smith e J. Heimburg-Molinaro, para levar a cabo o perfil de especifidade lectínica (glycan array screening) de PhoSL.
Investigadores responsables: A. Fernández Briera e E. Gil Martín.

Center for Proteomics and Metabolomics (Leiden University, Holanda)
Colaboración en glicómica có equipo do Dr. Wuhrer. Estánse levando a cabo ensaios compartidos e a curto prazo produciráse un intercambio de investigadores entre ambos grupos. Así, R. López-Cortés (bolseiro FFU) realizará unha estancia neste centro en 2015.
Investigadores responsables: A. Fernández Briera e E. Gil Martín.

Leiden University Medical Center (Holanda)
Colaboración coa Dra. M. Girondo, grupo de Estadística
Investigador responsable: M. Páez de la Cadena.

Unit of Oral & Maxillofacial Medicine & Surgery (School of Clinical Dentistry, University of Sheffield, England)
Manteñense abertas iniciativas de intercambios de investigadores có grupo do Prof. C. Murdoch.
Investigadores responsables: A. Fernández Briera e E. Gil Martín.

UCL Institute of Child Health (Londres)
O Prof. Ph.Beales é líder do grupo de Mediciña Xenética e Xenómica no ICH, Director do centro de Xenómica Traslacional e Xefe do Laboratorio de Ciliopatías. Colaborase con él no estudo das ciliopatías no síndrome de Bardet-Biedl.
Investigador responsable: D. Valverde.

The Jackson Laboratory (USA)
A Dra. J. Marshall é a responsable científica da Asociación Internacional do Síndrome de Alström; colaborase con ela nos aspectos clínicos desta ciliopatía.
Investigador responsable: D. Valverde.

Institute of Metabolic Research (Cambridge University, UK)
No ano 2014 a Prof. D. Valverde realizou una estancia no grupo do Prof. R. Semple (Dpto. Bioquímica Clínica) no marco do estudo do Síndrome de Alström.
Investigador responsable: D. Valverde.

Cilia group, Deparment of Biology, University of Copenhagen (Dinamarca)
Grupo liderado polo Dr. Søren T. Christensen, que investiga a estrutura e función dos cilios primarios, centrándose fundamentalmente en rutas de sinalización ciliares.
A doutoranda María Álvarez Satta realizou unha estadía neste laboratorio en 2015 (abril-xuño) establecendo modelos in vitro de silenciamento con siRNA e realizando estudos de sinalización ciliar.
Investigador responsable: D. Valverde.

Laboratorio de Xenética Molecular Humana, Institut Pasteur de Montevideo (Uruguay)
Grupo liderado polo Dr. José Badano que estuda as bases moleculares do síndrome de Bardet-Biedl, aplicando distintos modelos in vivo e in vitro.
A doutoranda Sheila Castro Sánchez realizou unha estadía no seu laboratorio durante 2015 (setembro-novembro) traballando co modelo de peixe cebra e establecendo liñas knockdown de xenes ciliares.
Investigador responsable: D. Valverde.