Grupo BB1

Bioquímica de Proteínas


O grupo de Bioquímica de Proteínas o formamos tres Bioquímicos, Profesores de Universidade: 2 Catedráticos e un Titular, 2 contratadas posdoutorais, 3 doutorandos, un técnico de laboratorio e un técnico administrativo. Investigamos sobre o desenvolvemento de novos marcadores para o cancro de pulmón e o cancro colorrectal.

Actualmente estamos desenvolvendo e validando marcadores para a detección precoz do cancro colorrectal nun estudo multicéntrico no que interveñen Hospitais de Barcelona, Ourense, Vigo, As Palmas e Alicante. Noutro estudo multicéntrico, realizado en colaboración con Hospitais de Santiago de Compostela e Ourense, estamos levando a cabo a validación en líquido pleural do marcador calprotectina para o diagnóstico de derrame pleural maligno. Asimesmo estamos desenvolvendo un método de diagnóstico de cancro de pulmón baseado nun panel de 4 marcadores séricos.

Estamos realizando tamén estudos sobre a implicación de CD26 na invasión e metástase en cancro colorrectal así como o seu posible papel como marcador de células nai tumorais (CSC).

En colaboración coa Empresa CZVeterinaria levamos a cabo estudos relacionados con ántixenos para vacinas clostridiales e do virus da lingua azul.

Membros do equipo


Francisco Javier Rodriguez Berrocal

F. Javier Rodriguez Berrocal
Doutor en Bioloxía
Catedrático de Universidade (CU)
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 571 | Despacho D11
berrocal@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

María Paez de la Cadena

María Paez de la Cadena
Doutora en Bioloxía
Catedrática de Universidade (CU)
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 572 | Despacho D10
mpaez@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Vicenta Soledad Martínez Zorzano

Vicenta Soledad Martínez Zorzano
Doutora en Bioloxía
Profesora Titular de Universidade (PTU)
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 575 | Despacho LI53
vzorzano@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Lorena Vázquez Iglesias

Lorena Vázquez Iglesias
Doutora en Bioquímica
Contratada Posdoutoral (CPOS)
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 813 841
lorena.vazquez@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Loretta De Chiara Prada

Loretta De Chiara Prada
Doutora en Bioloxía
Contratada Posdoutoral (CPOS)
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 813 841
ldechiara@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Sonia Blanco Prieto

Sonia Blanco Prieto
Doutora en Bioloxía
Investigadora Posdoutoral
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 813 841
soniabp@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Olalla Otero Estevez

Olalla Otero Estevez

Alumna de Doutoramento
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 813 841
olalla.otero@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Marta Rodríguez Quiroga

Marta Rodríguez Quiroga

Alumna de Doutoramento
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 813 841
mquiroga@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Leticia Barcia Castro

Leticia Barcia Castro

Técnica de laboratorio
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 813 841
leticia.barcia@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Mª Mercedes Riádigos García

Mª Mercedes Riádigos García

Técnica de xestión
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 647 343 278
maryriadigos@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

María Gallardo Gómez

María Gallardo Gómez

Alumna de Doutoramento
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 813 841
mgallardo@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Glicoproteómica


Os Dres. Fernández Briera e Gil Martín contan con dúas décadas de traxectoria de investigación en glicobioloxía oncolóxica, máis concretamente no estudo da glicosilación anómala no cancro colorrectal (CCR) humano. A financiación acadada a través de Proxectos e Contratos-Programa, xunto coa colaboración de expertos dos Servizos de Anatomopatoloxía e de Cirurxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, permitiron abordar diversos obxectivos de investigación básica (1) e algúns estudos clínicos retrospectivos (2).

(1) O traballo do grupo ten comprendido o estudo da actividade e/ou expresión no tecido tumoral de CCR das enzimas de glicosilación, glicosidasas e glicosiltransferasas, e con especial atención os cambios experimentados polas sialil- e fucosiltransferasas implicadas na síntese terminal de antíxenos glucídicos.

(2) O estudo da expresión de diferentes epitopos glucídicos terminais das glicoproteínas en tecido tumoral e preneoplásico permitiron detectar cambios significativos, como foi o caso de varios integrantes da familia antixénica Lewis (monofucosilados como Lea e Leb, difucosilados como Lex e Ley ou sialilados como sLea e sLex), dos antíxenos monosialilados sTn e CDw75 ou do peculiar ácido polisiálico (PSA), característico da proteína de adhesión NCAM. Entre estes achados, os concernentes aos antíxenos sLea, sLex e CDw75 apareceron no marco de estudos retrospectivos sobre cohortes de pacientes operados de CCR e, segundo o caso, puidéronse relacionar có estadio tumoral ou acreditarse como marcadores de pronóstico en CCR.

A investigación actual do grupo está centrada no estudo da α(1,6)fucosilación (ou core-fucosylation), catalizada pola enzima α(1,6)fucosiltransferasa (xene FUT8), en CCR. Con importancia contrastada en distintos carcinomas (fígado, tiroides, ovario), os nosos estudos revelaron a existencia de cambios significativos na súa actividade e expresión no tecido tumoral de CCR, o potencial desta última na predicción da recurrencia local do tumor, así como a existencia de dúas proteínas α(1,6)fucosiladas con expresión diferencial en tecido tumoral. A extensión actual desta liña de traballo comprende a caracterización do perfil de glicosilación de liñas tumorais nock-down para o xene FUT8 (mediante aplicacións de glicoproteómica e glicómica) e o estudo dos efectos funcionais que esta atenuación da core-fucosylation ten sobre importantes capacidades da célula tumoral.

Membros do equipo


Almudena Fernández Briera

Almudena Fernández Briera
Doutora en Bioloxía
Catedrática de Universidade (CU)
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 573 | Despacho D9
abriera@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Emilio Gil Martín

Emilio Gil Martín
Doutor en Bioloxía
Profesor Titular de Universidade (PTU)
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 570 | Despacho D12
egil@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Rubén López Cortés

Rubén López Cortés

Alumno de Doutoramento
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 573
rlcortes@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Oscar Mariño Crespo

Oscar Mariño Crespo

Alumno de Doutoramento
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 573
oscarmar@uvigo.es

SCOPUS | RESEARCH GATE

Lucia Patiño Álvarez

Lucia Patiño Álvarez

Alumna de Doutoramento
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 573
luciapatino17@hotmail.com

SCOPUS | RESEARCH GATE

Isabel Correa Pardo

Isabel Correa Pardo

Alumna de TFM
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 573

SCOPUS | RESEARCH GATE

Celia Costas Sánchez

Celia Costas Sánchez

Alumna de Doutoramento
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 573
celiacostassanchez@gmail.com

SCOPUS | RESEARCH GATE

Nair Varela Rouco

Nair Varela Rouco

Alumna de Doutoramento
Área de Bioquímica (060)


Facultade de Bioloxía
+34 986 812 573
nairvarelarouco@gmail.com

SCOPUS | RESEARCH GATE